Lentefestival op zondag 9 april

Hierbij alvast een korte aankondiging, houd deze datum vrij in de agenda!
In plaats van de openbare wijkraadvergadering op maandag 10 april organiseren wijkraad, wijkstichting en wijkcentrum samen het Lentefestival op zondag 9 april van 12.00 tot 16.00 uur.
Op deze middag vinden in het wijkcentrum allerlei activiteiten plaats voor jong en oud.
In de volgende wijkkrant, die eind maart bij ieder in de bus valt, staat uitgebreide informatie.

nieuwe editie Wijkkrant ’t Schakeltje

De deadline nadert weer; 10 maart is de dag dat alle kopij binnen moet zijn voor de volgende editie van wijkkrant ’t Schakeltje. In de laatste week van maart gaan de bezorgers aan de slag en valt bij alle huishoudens een hagelnieuwe wijkkrant in de bus.

De redactie is met spoed op zoek naar vrijwilligers die een paar uurtjes per kwartaal willen helpen.

* Wandel je graag? Word dan bezorger! Er zijn 23 wijkjes dus met een uurtje lopen lever je al een enorme bijdrage.
* Schrijf je makkelijk een eind weg? Schrijvers in “Jip- en Janneke taal” zijn altijd welkom.
* Kun je goed luisteren en leg je snel contact? De redactie kan nog een interviewer gebruiken.
* Heb je commercieel talent? Een advertentieverkoper zou namelijk niet gek zijn.
* Ben je een multi-talent en kun je luisteren en typen tegelijk? De redactie wordt graag aangevuld met een notulist voor de redactievergaderingen, 1-2x per kwartaal en hooguit 2 A4-tjes met voornamelijk actiepunten.
* Is coördineren je tweede natuur? Voor het achter de vodden zitten van de columnisten en achterhalen van agenda-items is dat talent echt wel nodig.

Met een paar extra handjes is de redactie van wijkkrant ’t Schakeltje erg geholpen.
Voor vragen of aanmelden kun je mailen naar wijkkrantschadewijk@gmail.com.

Oss Innoveert

Tot mei 2017 loopt Oss Innoveert door en ondersteunen de gemeente kansrijke initiatieven die welzijn en zorg in Oss verbeteren.

Op 17 mei 2017 staat de slotbijeenkomst van Oss Innoveert gepland. Alle initiatieven die vanuit Oss Innoveert zijn gestart delen dan de voortgang en ervaringen met elkaar. Op de website van Oss Innoveert staan alle initiatieven die van start zijn gegaan.
Tijdens de slotbijeenkomst presenteren ook nieuwe initiatiefnemers hun innovatieve plan. Je kunt je alvast aanmelden voor de slotbijeenkomst door een mail te sturen naar ossinnoveert@oss.nl
LET OP: tijdens een vorige bijeenkomst is voor de slotbijeenkomst 7 juni gecommuniceerd. Deze is dus verplaatst naar 17 mei.

Heb je een idee voor de verbetering van de zorg voor elkaar, de wijk en buurt of de professionele zorg? Lever dan uiterlijk 26 maart je plan in via het digitale formulier op www.oss.nl/ossinnoveert.
Op de slotbijeenkomst is voor de láátste keer de mogelijkheid om een innovatief plan te presenteren.

Mobile Media Lab in Schadewijk

Het Mobile Media Lab is een vrachtwagen, die speciaal is aangepast als mobiele onderzoeksruimte. Met deze testtruck rijdt de politie door Nederland om onderzoek te doen naar uw mening over en ervaringen met de verschillende communicatiemiddelen waar de politie gebruik van maakt. Denk hierbij aan de website politie.nl, de Politie app, folders of de social media accounts (Facebook en Twitter). Het Mobile Media Lab is ingericht met de nieuwste technologiën en bestaat uit een onderzoeksruimte en een interviewruimte. Met deze truck kan de politie makkelijk overal in Nederland onderzoek doen.
De politie maakt gebruik van verschillende communicatiemiddelen met elk een eigen doel en wil met deze middelen graag aansluiting vinden bij uw behoefte. Al jaren krijgt de politie hierbij hulp en advies van speciale burgerpanels. Dat gebeurde op politiebureaus of in wijkcentra. Met het Mobile Media Lab kan dit overal in Nederland en bereikt de politie dus veel meer mensen.

mmlIn februari reed het Mobile Media Lab in Oss en omstreken. Ook in Schadewijk was de truck te bezoeken. Bent u langs geweest om een enquête in te vullen?

 

Wijkkrant ’t Schakeltje winter-editie verspreid met weekblad Regio Oss

Hierbij informeren wij u dat de winter-editie van wijkkrant ’t Schakeltje in de laatste week van 2016 verspreid is met weekblad Regio Oss. Een nadeel is, dat deze niet in brievenbussen met nee-nee sticker wordt bezorgd. Heeft u om deze reden geen wijkkrant ontvangen en wilt u toch graag een exemplaar hebben? Dan kunt u deze afhalen in Wijkcentrum Schadewijk, Leeuwerikstraat 2.

Wij wensen u alvast een prettige jaarwisseling en een gelukkig 2017 toe.

 

Schadewijk heeft nieuwe wijkregisseur

Wijkregisseur Bert Vos is per 1 februari vervangen door Daniëlle van Tilburg. Zij neemt deze taak op zich tot maart 2017.

De wijkregisseur geeft samen met bewoners, wijkraad en instellingen in de Schadewijk vorm en ondersteunt bij alles wat met jeugd te maken heeft in de breedste zin van het woord. Het uitvoeren van het 6 punten plan met betrekking tot het verbeteren van het pedagogisch klimaat voor 0-23 jarigen in de wijk staat hoog op de agenda. Partijen in de wijk worden verbonden en uitgedaagd over de grenzen van hun eigen organisatie heen te kijken om dit plan te realiseren.
Bij overlast van jeugd organiseert de wijkregisseur voor een gezamenlijke aanpak van verantwoordelijke partijen in de wijk om de overlast terug te dringen. De wijkregisseur onderhoudt een directe lijn met de verantwoordelijke wethouder om deze op de hoogte te houden van de voortgang en schakelt deze in waar nodig.

Status windmolens Elzenburg

Op 14 juli 2016 heeft de gemeenteraad besloten om verder te gaan met de ontwikkeling van een windmolenpark op en ten noorden van bedrijventerrein Elzenburg-De Geer in Oss. Hierbij de laatste stand van zaken.

De gemeente heeft met de klankbordgroep voor de tweede keer de uitgangspunten voor het opstellen van een milieueffectrapport (MER) besproken: welke alternatieven (mogelijke windmolenopstellingen) gaan ze in de eerste helft van 2017 in het MER onderzoeken en hoe doen ze dit (onderzoeksmethodiek)? Deze uitgangspunten komen in een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Het verslag van deze vergadering én de conceptnotitie NRD kunt u vinden op www.oss.nl/windpark. Er volgt nu nog één aanpassingsronde voor de NRD.

Het college van burgemeester en wethouders zal naar verwachting de laatste versie van de NRD op 6 december vrijgeven voor inspraak. Dit betekent dat iedereen vanaf 15 december 2016 t/m 25 januari 2017 kan reageren op de uitgangspunten voor het opstellen van het milieueffectrapport (NRD). Hierover komt op 14 december een publicatie in Oss Actueel.

Om uit te vinden hoe hard het waait op Elzenburg De Geer, gaat Raedthuys Windenergie B.V. in samenwerking met de gemeente Oss een windmeetpunt installeren in het zoekgebied, om te bekijken welke typen windmolens bij deze windsnelheid het meeste rendement opleveren.

De volgende data van openbare bijeenkomsten kunt u al in uw agenda zetten:

• 6 december (gemeenschapshuis Haren, 19.30 uur): informatieavond NRD
• 13 december (Berchplaets Berghem, 19.30 uur): informatieavond NRD
• 22 december (gemeentehuis, tijdstip volgt nog): podiumbijeenkomst over NRD
• 11 januari 2017 (gemeentehuis, 19.30 uur): inloopavond NRD
• 19 januari 2017: Opiniecommissie Ruimte vergadert over opinievoorstel over participatiemogelijkheden bij het windmolenproject.

Wilt u een mailtje krijgen van ons zodra er nieuws is over dit project? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief via www.oss.nl/nieuwsbriefWindpark

Herinrichting Teugenaarsstraat

Voor de bewoners van de Teugenaarsstraat (tussen Burg. van den Elzenlaan en Lijsterlaan) werd een informatieavond georganiseerd in wijkcentrum Schadewijk over de geplande werkzaamheden in deze straat. De bewoners ontvangen bericht over het aangepaste plan na de inspraak en worden op de hoogte gesteld voordat gestart wordt met de herinrichting.

Eind dit jaar worden de twee bomen aan het eind van de straat gekapt. De werkzaamheden aan de riolering en bestrating starten in het voorjaar, zodra de weersomstandigheden goed genoeg zijn. Naar verwachting zal dat in maart 2017 zijn. Aanpassingen aan de waterleiding en gasleiding zijn al uitgevoerd.

De aangepaste tekeningen zijn te bekijken op https://www.oss.nl/gemeente/inwoners/actueel/plannen-en-projecten/herinrichting_teugenaarsstraat.htm

Schriftelijke reacties kunnen voor 1 januari worden gestuurd naar dhr. j.voets@oss.nl.

Herinrichting Spoorlaan Oost e.o.

Binnenkort starten in de Spoorlaan–oost, Landweerstraat-noord en Buizerdstraat werkzaamheden. De gemeente Oss kapt vóór Kerst 2016 verschillende bomen. De rioleringen vervangen en opnieuw bestraten start in het voorjaar, zodra de weersomstandigheden goed genoeg zijn. Naar verwachting wordt dit maart 2017.

Brabant Water en Enexis willen van te voren de waterleidingen en gasleidingen vervangen en of aanpassen. Deze werkzaamheden staan gepland om te starten in januari 2017. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij vorst en slecht weer starten deze werkzaamheden later.

Vergunning Mestfabriek toegekend door Provincie

Ondanks de protesten van bewoners gesteund door het actiecomité STOP MESTFABRIEK OSS, hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 15 november een vergunning verleend voor het bouwen van een mestfabriek op industrieterrein Elzenburg. In totaal zijn 23 zienswijzen ingediend door 88 personen en organisaties. RIVM en de Universiteit van Wageningen deden aanvullend onderzoek naar de effecten van de installatie op de omgeving en volksgezondheid.
Van de uitkomsten was de Provincie niet overtuigd; de vergunning is nagenoeg ongewijzigd afgegeven. Er geldt nog een bezwaartermijn van zes weken. Daarna is de vergunning definitief en daarmee de plannen voor een zelfde fabriek in Landhorst van de baan. Aanvrager MACE, een samenwerkingsverband van Veehouders, kan daarna starten met de bouw op het terrein van OOC Terminals.