Status windmolens Elzenburg

Op 14 juli 2016 heeft de gemeenteraad besloten om verder te gaan met de ontwikkeling van een windmolenpark op en ten noorden van bedrijventerrein Elzenburg-De Geer in Oss. Hierbij de laatste stand van zaken.

De gemeente heeft met de klankbordgroep voor de tweede keer de uitgangspunten voor het opstellen van een milieueffectrapport (MER) besproken: welke alternatieven (mogelijke windmolenopstellingen) gaan ze in de eerste helft van 2017 in het MER onderzoeken en hoe doen ze dit (onderzoeksmethodiek)? Deze uitgangspunten komen in een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Het verslag van deze vergadering én de conceptnotitie NRD kunt u vinden op www.oss.nl/windpark. Er volgt nu nog één aanpassingsronde voor de NRD.

Het college van burgemeester en wethouders zal naar verwachting de laatste versie van de NRD op 6 december vrijgeven voor inspraak. Dit betekent dat iedereen vanaf 15 december 2016 t/m 25 januari 2017 kan reageren op de uitgangspunten voor het opstellen van het milieueffectrapport (NRD). Hierover komt op 14 december een publicatie in Oss Actueel.

Om uit te vinden hoe hard het waait op Elzenburg De Geer, gaat Raedthuys Windenergie B.V. in samenwerking met de gemeente Oss een windmeetpunt installeren in het zoekgebied, om te bekijken welke typen windmolens bij deze windsnelheid het meeste rendement opleveren.

De volgende data van openbare bijeenkomsten kunt u al in uw agenda zetten:

• 6 december (gemeenschapshuis Haren, 19.30 uur): informatieavond NRD
• 13 december (Berchplaets Berghem, 19.30 uur): informatieavond NRD
• 22 december (gemeentehuis, tijdstip volgt nog): podiumbijeenkomst over NRD
• 11 januari 2017 (gemeentehuis, 19.30 uur): inloopavond NRD
• 19 januari 2017: Opiniecommissie Ruimte vergadert over opinievoorstel over participatiemogelijkheden bij het windmolenproject.

Wilt u een mailtje krijgen van ons zodra er nieuws is over dit project? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief via www.oss.nl/nieuwsbriefWindpark

Herinrichting Teugenaarsstraat

Voor de bewoners van de Teugenaarsstraat (tussen Burg. van den Elzenlaan en Lijsterlaan) werd een informatieavond georganiseerd in wijkcentrum Schadewijk over de geplande werkzaamheden in deze straat. De bewoners ontvangen bericht over het aangepaste plan na de inspraak en worden op de hoogte gesteld voordat gestart wordt met de herinrichting.

Eind dit jaar worden de twee bomen aan het eind van de straat gekapt. De werkzaamheden aan de riolering en bestrating starten in het voorjaar, zodra de weersomstandigheden goed genoeg zijn. Naar verwachting zal dat in maart 2017 zijn. Aanpassingen aan de waterleiding en gasleiding zijn al uitgevoerd.

De aangepaste tekeningen zijn te bekijken op https://www.oss.nl/gemeente/inwoners/actueel/plannen-en-projecten/herinrichting_teugenaarsstraat.htm

Schriftelijke reacties kunnen voor 1 januari worden gestuurd naar dhr. j.voets@oss.nl.

Herinrichting Spoorlaan Oost e.o.

Binnenkort starten in de Spoorlaan–oost, Landweerstraat-noord en Buizerdstraat werkzaamheden. De gemeente Oss kapt vóór Kerst 2016 verschillende bomen. De rioleringen vervangen en opnieuw bestraten start in het voorjaar, zodra de weersomstandigheden goed genoeg zijn. Naar verwachting wordt dit maart 2017.

Brabant Water en Enexis willen van te voren de waterleidingen en gasleidingen vervangen en of aanpassen. Deze werkzaamheden staan gepland om te starten in januari 2017. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij vorst en slecht weer starten deze werkzaamheden later.

Vergunning Mestfabriek toegekend door Provincie

Ondanks de protesten van bewoners gesteund door het actiecomité STOP MESTFABRIEK OSS, hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 15 november een vergunning verleend voor het bouwen van een mestfabriek op industrieterrein Elzenburg. In totaal zijn 23 zienswijzen ingediend door 88 personen en organisaties. RIVM en de Universiteit van Wageningen deden aanvullend onderzoek naar de effecten van de installatie op de omgeving en volksgezondheid.
Van de uitkomsten was de Provincie niet overtuigd; de vergunning is nagenoeg ongewijzigd afgegeven. Er geldt nog een bezwaartermijn van zes weken. Daarna is de vergunning definitief en daarmee de plannen voor een zelfde fabriek in Landhorst van de baan. Aanvrager MACE, een samenwerkingsverband van Veehouders, kan daarna starten met de bouw op het terrein van OOC Terminals.

Informatieavond herinrichting Pater Bleijsstraat en omgeving

Voor de bewoners van de Pater Bleijsstraat, Rudolf van Baarlestraat, Johan Stijkelstraat, Klingenstraat, Johan Doornstraat en Schadewijkstraat (tussen Prof. Regoutstraat en Kardinaal de Jongstraat) wordt een informatieavond georganiseerd over de geplande werkzaamheden in deze straten. Vanaf 2017 gaat de gemeente de riolering vervangen. Wat daarbij komt kijken en welke consequenties dat voor de bewoners heeft, wordt op 21 november toegelicht in Wijkcentrum Schadewijk, Leeuwerikstraat 2 tussen 18.30 en 20.00 uur.
Daarnaast kunt u schriftelijk uw mening indienen tot 1 januari 2017 t.a.v. dhr. p.van.erp@oss.nl.

Laatste openbare wijkraad bijeenkomst: 19 december!

De laatste openbare bijeenkomst van Wijkraad Schadewijk vindt plaats op maandag 19 december in wijkcentrum Schadewijk. Het programma is nog niet bekend.

In de agenda in wijkkrant ‘t Schakeltje Herfsteditie staat 12 december vermeld. Dit wordt dus een week later. Zet 19 december alvast in uw agenda of telefoon, dan vergeet u het zeker niet!

 

Bouwplannen Kapelsingel

De gemeente Oss werkt samen met BrabantWonen aan een bouwplan voor appartementen op de hoek Singel ’40-‘45/Kapelsingel. Op 7 september en 5 oktober waren hierover informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten heeft de gemeente de mening gehoord van de aanwezige buurtbewoners en hebben zij vragen gesteld. Het bouwplan is inmiddels ook besproken in de Raadscommissie Ruimte. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten heeft de gemeente besloten te wachten met het uitvoeren van het bouwplan. Eerst wordt in een gesprek met een bewonersgroep het bouwplan besproken en met elkaar van gedachten gewisseld.

Wilt u in de bewonersgroep? Het zou namelijk fijn zijn als de bewonersgroep een goede afspiegeling is van de buurt en iedere straat vertegenwoordigd is. Neem contact op met
Dhr. Wilger van Aalst, w.van.aalst@oss.nl, tel. 14 0412 om u aan te melden.

Uitje met ouderen uit Schadewijk

In navolging van het voorbeeld van ‘Geer en Goor’, wilde Wijkraad Schadewijk de ouderen in de wijk een leuk dagje uit cadeau doen. Op 22 september was het zover. Met een busje trok het gezelschap naar het Zandsculpturen Festival en daarna reden we een deel van de Jeroen Bosch Zandsculpturen Route. We hebben leuke plaatsen bezocht, overal was wel iets te zien of te beleven. De immense Zandsculpturen op het festival terrein maakten indruk, net zo leuk waren de kalfjes bij Boer Spierings. En een rondleiding bij de vijvers van De Schutskooi in Oijen had het gezelschap ook nog nooit gehad. Na een korte rondleiding bij de Bierbrouwerij landde het gezelschap bij ‘t Vunderke voor een drankje met een heerlijke versnapering. Met een ijsje na bij Café den Dort en het verhaal van Mie Souse keerde iedereen met een tevreden gevoel huiswaarts. Het was een gezellige middag en zeker voor herhaling vatbaar!

uitje ouderen Schadewijk

Openbare wijkraad vergadering 19 september

Op maandag 19 september vond een openbare bijeenkomst van wijkraad Schadewijk plaats in het paviljoen van de Zandsculpturen aan de Oostwal 177.

In de zomermaanden heeft de wijkraad met een tent een aantal plekken in de wijk bezocht. Het paviljoen bij het Bergh Kwartier ligt nog net in onze wijk, daarom maakten we er deze keer dankbaar gebruik van. Deze openbare avond was natuurlijk toegankelijk voor alle Schadewijk bewoners.

Op de agenda stond eerst een kijkje bij de Buurttuin van BergbOss. Daarna lichtte de gemeente de nieuwe plannen toe voor de monumentale overblijfselen van de Bergoss fabriek onder de sheddaken. Wijkregisseur Bert Vos informeerde de aanwezigen over de top 6 die de Schadewijk voor ogen heeft voor de jeugd van 0 tot 23 jaar.
Van spreekrecht werd gebruik gemaakt door bewoners van de Johannes Poststraat. Zij hebben andere ideeën over de sociale woningbouw die de gemeente voor ogen heeft op het voormalige Soos 66 terrein. Na de pauze in het WIJkcafé werd door bewoners en professionals verder gepraat over de top 6 voor de jeugd en over de plannen voor de Sheddaken.

De volgende openbare vergadering is gepland op maandag 31 oktober. De locatie volgt.